Ontslag Westrik

Uw werkgever in Westrik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westrik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westrik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westrik. Uw werkgever in Westrik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westrik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westrik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westrik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westrik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westrik of met bevallingsverlof bent in Westrik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westrik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westrik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westrik
 • Als u in Westrik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westrik wilt opnemen;
 • Omdat u in Westrik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westrik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westrik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westrik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westrik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westrik. Uitzonderingen in Westrik;
 • Als uw werkgever in Westrik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westrik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westrik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westrik niet geschikt voor uw werk in Westrik of
 • u functioneert niet voldoende in Westrik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westrik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westrik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westrik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westrik verblijft, dan mag uw werkgever in Westrik u eveneens wel ontslaan.