Ontslag Westmaas

Uw werkgever in Westmaas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westmaas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westmaas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westmaas. Uw werkgever in Westmaas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westmaas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westmaas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westmaas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westmaas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westmaas of met bevallingsverlof bent in Westmaas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westmaas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westmaas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westmaas
 • Als u in Westmaas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westmaas wilt opnemen;
 • Omdat u in Westmaas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westmaas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westmaas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westmaas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westmaas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westmaas. Uitzonderingen in Westmaas;
 • Als uw werkgever in Westmaas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westmaas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westmaas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westmaas niet geschikt voor uw werk in Westmaas of
 • u functioneert niet voldoende in Westmaas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westmaas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westmaas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westmaas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westmaas verblijft, dan mag uw werkgever in Westmaas u eveneens wel ontslaan.