Ontslag Westlaren

Uw werkgever in Westlaren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westlaren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westlaren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westlaren. Uw werkgever in Westlaren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westlaren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westlaren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westlaren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westlaren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westlaren of met bevallingsverlof bent in Westlaren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westlaren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westlaren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westlaren
 • Als u in Westlaren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westlaren wilt opnemen;
 • Omdat u in Westlaren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westlaren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westlaren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westlaren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westlaren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westlaren. Uitzonderingen in Westlaren;
 • Als uw werkgever in Westlaren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westlaren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westlaren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westlaren niet geschikt voor uw werk in Westlaren of
 • u functioneert niet voldoende in Westlaren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westlaren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westlaren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westlaren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westlaren verblijft, dan mag uw werkgever in Westlaren u eveneens wel ontslaan.