Ontslag Westknollendam

Uw werkgever in Westknollendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westknollendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westknollendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westknollendam. Uw werkgever in Westknollendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westknollendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westknollendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westknollendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westknollendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westknollendam of met bevallingsverlof bent in Westknollendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westknollendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westknollendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westknollendam
 • Als u in Westknollendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westknollendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Westknollendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westknollendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westknollendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westknollendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westknollendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westknollendam. Uitzonderingen in Westknollendam;
 • Als uw werkgever in Westknollendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westknollendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westknollendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westknollendam niet geschikt voor uw werk in Westknollendam of
 • u functioneert niet voldoende in Westknollendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westknollendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westknollendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westknollendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westknollendam verblijft, dan mag uw werkgever in Westknollendam u eveneens wel ontslaan.