Ontslag Westkerke

Uw werkgever in Westkerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westkerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westkerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westkerke. Uw werkgever in Westkerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westkerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westkerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westkerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westkerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westkerke of met bevallingsverlof bent in Westkerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westkerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westkerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westkerke
 • Als u in Westkerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westkerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Westkerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westkerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westkerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westkerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westkerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westkerke. Uitzonderingen in Westkerke;
 • Als uw werkgever in Westkerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westkerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westkerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westkerke niet geschikt voor uw werk in Westkerke of
 • u functioneert niet voldoende in Westkerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westkerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westkerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westkerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westkerke verblijft, dan mag uw werkgever in Westkerke u eveneens wel ontslaan.