Ontslag Westkapelle

Uw werkgever in Westkapelle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westkapelle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westkapelle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westkapelle. Uw werkgever in Westkapelle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westkapelle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westkapelle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westkapelle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westkapelle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westkapelle of met bevallingsverlof bent in Westkapelle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westkapelle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westkapelle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westkapelle
 • Als u in Westkapelle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westkapelle wilt opnemen;
 • Omdat u in Westkapelle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westkapelle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westkapelle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westkapelle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westkapelle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westkapelle. Uitzonderingen in Westkapelle;
 • Als uw werkgever in Westkapelle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westkapelle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westkapelle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westkapelle niet geschikt voor uw werk in Westkapelle of
 • u functioneert niet voldoende in Westkapelle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westkapelle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westkapelle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westkapelle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westkapelle verblijft, dan mag uw werkgever in Westkapelle u eveneens wel ontslaan.