Ontslag Westhoek

Uw werkgever in Westhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westhoek. Uw werkgever in Westhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westhoek of met bevallingsverlof bent in Westhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westhoek
 • Als u in Westhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Westhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westhoek. Uitzonderingen in Westhoek;
 • Als uw werkgever in Westhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westhoek niet geschikt voor uw werk in Westhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Westhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Westhoek u eveneens wel ontslaan.