Ontslag Westhem /westhim

Uw werkgever in Westhem /westhim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westhem /westhim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westhem /westhim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westhem /westhim. Uw werkgever in Westhem /westhim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westhem /westhim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westhem /westhim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westhem /westhim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westhem /westhim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westhem /westhim of met bevallingsverlof bent in Westhem /westhim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westhem /westhim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westhem /westhim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westhem /westhim
 • Als u in Westhem /westhim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westhem /westhim wilt opnemen;
 • Omdat u in Westhem /westhim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westhem /westhim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westhem /westhim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westhem /westhim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westhem /westhim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westhem /westhim. Uitzonderingen in Westhem /westhim;
 • Als uw werkgever in Westhem /westhim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westhem /westhim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westhem /westhim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westhem /westhim niet geschikt voor uw werk in Westhem /westhim of
 • u functioneert niet voldoende in Westhem /westhim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westhem /westhim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westhem /westhim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westhem /westhim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westhem /westhim verblijft, dan mag uw werkgever in Westhem /westhim u eveneens wel ontslaan.