Ontslag Westerzand

Uw werkgever in Westerzand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerzand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerzand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerzand. Uw werkgever in Westerzand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerzand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerzand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerzand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerzand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerzand of met bevallingsverlof bent in Westerzand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerzand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerzand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerzand
 • Als u in Westerzand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerzand wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerzand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerzand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerzand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerzand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerzand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerzand. Uitzonderingen in Westerzand;
 • Als uw werkgever in Westerzand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerzand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerzand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerzand niet geschikt voor uw werk in Westerzand of
 • u functioneert niet voldoende in Westerzand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerzand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerzand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerzand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerzand verblijft, dan mag uw werkgever in Westerzand u eveneens wel ontslaan.