Ontslag Westerwijtwerd

Uw werkgever in Westerwijtwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerwijtwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerwijtwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerwijtwerd. Uw werkgever in Westerwijtwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerwijtwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerwijtwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerwijtwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerwijtwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerwijtwerd of met bevallingsverlof bent in Westerwijtwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerwijtwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerwijtwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerwijtwerd
 • Als u in Westerwijtwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerwijtwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerwijtwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerwijtwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerwijtwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerwijtwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerwijtwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerwijtwerd. Uitzonderingen in Westerwijtwerd;
 • Als uw werkgever in Westerwijtwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerwijtwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerwijtwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerwijtwerd niet geschikt voor uw werk in Westerwijtwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Westerwijtwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerwijtwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerwijtwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerwijtwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerwijtwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Westerwijtwerd u eveneens wel ontslaan.