Ontslag Westerwijk

Uw werkgever in Westerwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerwijk. Uw werkgever in Westerwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerwijk of met bevallingsverlof bent in Westerwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerwijk
 • Als u in Westerwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerwijk. Uitzonderingen in Westerwijk;
 • Als uw werkgever in Westerwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerwijk niet geschikt voor uw werk in Westerwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Westerwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Westerwijk u eveneens wel ontslaan.