Ontslag Westervoort

Uw werkgever in Westervoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westervoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westervoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westervoort. Uw werkgever in Westervoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westervoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westervoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westervoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westervoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westervoort of met bevallingsverlof bent in Westervoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westervoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westervoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westervoort
 • Als u in Westervoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westervoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Westervoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westervoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westervoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westervoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westervoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westervoort. Uitzonderingen in Westervoort;
 • Als uw werkgever in Westervoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westervoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westervoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westervoort niet geschikt voor uw werk in Westervoort of
 • u functioneert niet voldoende in Westervoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westervoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westervoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westervoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westervoort verblijft, dan mag uw werkgever in Westervoort u eveneens wel ontslaan.