Ontslag Westervelde

Uw werkgever in Westervelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westervelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westervelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westervelde. Uw werkgever in Westervelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westervelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westervelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westervelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westervelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westervelde of met bevallingsverlof bent in Westervelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westervelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westervelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westervelde
 • Als u in Westervelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westervelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Westervelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westervelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westervelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westervelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westervelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westervelde. Uitzonderingen in Westervelde;
 • Als uw werkgever in Westervelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westervelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westervelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westervelde niet geschikt voor uw werk in Westervelde of
 • u functioneert niet voldoende in Westervelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westervelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westervelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westervelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westervelde verblijft, dan mag uw werkgever in Westervelde u eveneens wel ontslaan.