Ontslag Westerse bos

Uw werkgever in Westerse bos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerse bos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerse bos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerse bos. Uw werkgever in Westerse bos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerse bos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerse bos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerse bos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerse bos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerse bos of met bevallingsverlof bent in Westerse bos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerse bos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerse bos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerse bos
 • Als u in Westerse bos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerse bos wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerse bos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerse bos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerse bos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerse bos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerse bos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerse bos. Uitzonderingen in Westerse bos;
 • Als uw werkgever in Westerse bos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerse bos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerse bos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerse bos niet geschikt voor uw werk in Westerse bos of
 • u functioneert niet voldoende in Westerse bos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerse bos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerse bos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerse bos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerse bos verblijft, dan mag uw werkgever in Westerse bos u eveneens wel ontslaan.