Ontslag Westernieland

Uw werkgever in Westernieland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westernieland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westernieland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westernieland. Uw werkgever in Westernieland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westernieland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westernieland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westernieland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westernieland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westernieland of met bevallingsverlof bent in Westernieland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westernieland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westernieland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westernieland
 • Als u in Westernieland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westernieland wilt opnemen;
 • Omdat u in Westernieland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westernieland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westernieland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westernieland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westernieland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westernieland. Uitzonderingen in Westernieland;
 • Als uw werkgever in Westernieland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westernieland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westernieland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westernieland niet geschikt voor uw werk in Westernieland of
 • u functioneert niet voldoende in Westernieland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westernieland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westernieland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westernieland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westernieland verblijft, dan mag uw werkgever in Westernieland u eveneens wel ontslaan.