Ontslag Westerlee

Uw werkgever in Westerlee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerlee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerlee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerlee. Uw werkgever in Westerlee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerlee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerlee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerlee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerlee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerlee of met bevallingsverlof bent in Westerlee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerlee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerlee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerlee
 • Als u in Westerlee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerlee wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerlee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerlee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerlee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerlee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerlee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerlee. Uitzonderingen in Westerlee;
 • Als uw werkgever in Westerlee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerlee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerlee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerlee niet geschikt voor uw werk in Westerlee of
 • u functioneert niet voldoende in Westerlee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerlee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerlee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerlee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerlee verblijft, dan mag uw werkgever in Westerlee u eveneens wel ontslaan.