Ontslag Westerland

Uw werkgever in Westerland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerland. Uw werkgever in Westerland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerland of met bevallingsverlof bent in Westerland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerland
 • Als u in Westerland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerland wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerland. Uitzonderingen in Westerland;
 • Als uw werkgever in Westerland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerland niet geschikt voor uw werk in Westerland of
 • u functioneert niet voldoende in Westerland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerland verblijft, dan mag uw werkgever in Westerland u eveneens wel ontslaan.