Ontslag Westerklooster

Uw werkgever in Westerklooster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerklooster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerklooster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerklooster. Uw werkgever in Westerklooster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerklooster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerklooster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerklooster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerklooster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerklooster of met bevallingsverlof bent in Westerklooster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerklooster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerklooster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerklooster
 • Als u in Westerklooster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerklooster wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerklooster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerklooster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerklooster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerklooster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerklooster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerklooster. Uitzonderingen in Westerklooster;
 • Als uw werkgever in Westerklooster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerklooster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerklooster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerklooster niet geschikt voor uw werk in Westerklooster of
 • u functioneert niet voldoende in Westerklooster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerklooster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerklooster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerklooster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerklooster verblijft, dan mag uw werkgever in Westerklooster u eveneens wel ontslaan.