Ontslag Westerhoven

Uw werkgever in Westerhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerhoven. Uw werkgever in Westerhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerhoven of met bevallingsverlof bent in Westerhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerhoven
 • Als u in Westerhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerhoven. Uitzonderingen in Westerhoven;
 • Als uw werkgever in Westerhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerhoven niet geschikt voor uw werk in Westerhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Westerhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Westerhoven u eveneens wel ontslaan.