Ontslag Westerhorn

Uw werkgever in Westerhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerhorn. Uw werkgever in Westerhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerhorn of met bevallingsverlof bent in Westerhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerhorn
 • Als u in Westerhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerhorn. Uitzonderingen in Westerhorn;
 • Als uw werkgever in Westerhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerhorn niet geschikt voor uw werk in Westerhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Westerhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Westerhorn u eveneens wel ontslaan.