Ontslag Westergeest /westergeast

Uw werkgever in Westergeest /westergeast mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westergeest /westergeast zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westergeest /westergeast

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westergeest /westergeast. Uw werkgever in Westergeest /westergeast mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westergeest /westergeast arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westergeest /westergeast niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westergeest /westergeast te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westergeest /westergeast u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westergeest /westergeast of met bevallingsverlof bent in Westergeest /westergeast.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westergeest /westergeast kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westergeest /westergeast die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westergeest /westergeast
 • Als u in Westergeest /westergeast lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westergeest /westergeast wilt opnemen;
 • Omdat u in Westergeest /westergeast lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westergeest /westergeast lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westergeest /westergeast wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westergeest /westergeast op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westergeest /westergeast

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westergeest /westergeast. Uitzonderingen in Westergeest /westergeast;
 • Als uw werkgever in Westergeest /westergeast bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westergeest /westergeast aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westergeest /westergeast gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westergeest /westergeast niet geschikt voor uw werk in Westergeest /westergeast of
 • u functioneert niet voldoende in Westergeest /westergeast.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westergeest /westergeast

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westergeest /westergeast niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westergeest /westergeast of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westergeest /westergeast verblijft, dan mag uw werkgever in Westergeest /westergeast u eveneens wel ontslaan.