Ontslag Westeremden

Uw werkgever in Westeremden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westeremden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westeremden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westeremden. Uw werkgever in Westeremden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westeremden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westeremden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westeremden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westeremden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westeremden of met bevallingsverlof bent in Westeremden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westeremden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westeremden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westeremden
 • Als u in Westeremden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westeremden wilt opnemen;
 • Omdat u in Westeremden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westeremden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westeremden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westeremden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westeremden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westeremden. Uitzonderingen in Westeremden;
 • Als uw werkgever in Westeremden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westeremden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westeremden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westeremden niet geschikt voor uw werk in Westeremden of
 • u functioneert niet voldoende in Westeremden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westeremden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westeremden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westeremden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westeremden verblijft, dan mag uw werkgever in Westeremden u eveneens wel ontslaan.