Ontslag Westerdijkshorn

Uw werkgever in Westerdijkshorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerdijkshorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerdijkshorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerdijkshorn. Uw werkgever in Westerdijkshorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerdijkshorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerdijkshorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerdijkshorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerdijkshorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerdijkshorn of met bevallingsverlof bent in Westerdijkshorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerdijkshorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerdijkshorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerdijkshorn
 • Als u in Westerdijkshorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerdijkshorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerdijkshorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerdijkshorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerdijkshorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerdijkshorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerdijkshorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerdijkshorn. Uitzonderingen in Westerdijkshorn;
 • Als uw werkgever in Westerdijkshorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerdijkshorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerdijkshorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerdijkshorn niet geschikt voor uw werk in Westerdijkshorn of
 • u functioneert niet voldoende in Westerdijkshorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerdijkshorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerdijkshorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerdijkshorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerdijkshorn verblijft, dan mag uw werkgever in Westerdijkshorn u eveneens wel ontslaan.