Ontslag Westerburen /westerbuorren

Uw werkgever in Westerburen /westerbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerburen /westerbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerburen /westerbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerburen /westerbuorren. Uw werkgever in Westerburen /westerbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerburen /westerbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerburen /westerbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerburen /westerbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerburen /westerbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerburen /westerbuorren of met bevallingsverlof bent in Westerburen /westerbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerburen /westerbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerburen /westerbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerburen /westerbuorren
 • Als u in Westerburen /westerbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerburen /westerbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerburen /westerbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerburen /westerbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerburen /westerbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerburen /westerbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerburen /westerbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerburen /westerbuorren. Uitzonderingen in Westerburen /westerbuorren;
 • Als uw werkgever in Westerburen /westerbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerburen /westerbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerburen /westerbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerburen /westerbuorren niet geschikt voor uw werk in Westerburen /westerbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Westerburen /westerbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerburen /westerbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerburen /westerbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerburen /westerbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerburen /westerbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Westerburen /westerbuorren u eveneens wel ontslaan.