Ontslag Westerbroek

Uw werkgever in Westerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerbroek. Uw werkgever in Westerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerbroek of met bevallingsverlof bent in Westerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerbroek
 • Als u in Westerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerbroek. Uitzonderingen in Westerbroek;
 • Als uw werkgever in Westerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerbroek niet geschikt voor uw werk in Westerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Westerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Westerbroek u eveneens wel ontslaan.