Ontslag Westerbork

Uw werkgever in Westerbork mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerbork zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerbork

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerbork. Uw werkgever in Westerbork mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerbork arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerbork niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerbork te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerbork u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerbork of met bevallingsverlof bent in Westerbork.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerbork kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerbork die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerbork
 • Als u in Westerbork lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerbork wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerbork lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerbork lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerbork wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerbork op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerbork

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerbork. Uitzonderingen in Westerbork;
 • Als uw werkgever in Westerbork bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerbork aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerbork gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerbork niet geschikt voor uw werk in Westerbork of
 • u functioneert niet voldoende in Westerbork.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerbork

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerbork niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerbork of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerbork verblijft, dan mag uw werkgever in Westerbork u eveneens wel ontslaan.