Ontslag Westerbeek

Uw werkgever in Westerbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westerbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westerbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westerbeek. Uw werkgever in Westerbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westerbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westerbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westerbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westerbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westerbeek of met bevallingsverlof bent in Westerbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westerbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westerbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westerbeek
 • Als u in Westerbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westerbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Westerbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westerbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westerbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westerbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westerbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westerbeek. Uitzonderingen in Westerbeek;
 • Als uw werkgever in Westerbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westerbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westerbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westerbeek niet geschikt voor uw werk in Westerbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Westerbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westerbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westerbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westerbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westerbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Westerbeek u eveneens wel ontslaan.