Ontslag Westenschouwen

Uw werkgever in Westenschouwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westenschouwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westenschouwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westenschouwen. Uw werkgever in Westenschouwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westenschouwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westenschouwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westenschouwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westenschouwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westenschouwen of met bevallingsverlof bent in Westenschouwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westenschouwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westenschouwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westenschouwen
 • Als u in Westenschouwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westenschouwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Westenschouwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westenschouwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westenschouwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westenschouwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westenschouwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westenschouwen. Uitzonderingen in Westenschouwen;
 • Als uw werkgever in Westenschouwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westenschouwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westenschouwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westenschouwen niet geschikt voor uw werk in Westenschouwen of
 • u functioneert niet voldoende in Westenschouwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westenschouwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westenschouwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westenschouwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westenschouwen verblijft, dan mag uw werkgever in Westenschouwen u eveneens wel ontslaan.