Ontslag Westenesch

Uw werkgever in Westenesch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westenesch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westenesch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westenesch. Uw werkgever in Westenesch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westenesch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westenesch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westenesch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westenesch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westenesch of met bevallingsverlof bent in Westenesch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westenesch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westenesch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westenesch
 • Als u in Westenesch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westenesch wilt opnemen;
 • Omdat u in Westenesch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westenesch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westenesch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westenesch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westenesch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westenesch. Uitzonderingen in Westenesch;
 • Als uw werkgever in Westenesch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westenesch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westenesch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westenesch niet geschikt voor uw werk in Westenesch of
 • u functioneert niet voldoende in Westenesch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westenesch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westenesch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westenesch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westenesch verblijft, dan mag uw werkgever in Westenesch u eveneens wel ontslaan.