Ontslag Westeneng

Uw werkgever in Westeneng mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westeneng zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westeneng

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westeneng. Uw werkgever in Westeneng mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westeneng arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westeneng niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westeneng te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westeneng u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westeneng of met bevallingsverlof bent in Westeneng.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westeneng kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westeneng die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westeneng
 • Als u in Westeneng lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westeneng wilt opnemen;
 • Omdat u in Westeneng lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westeneng lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westeneng wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westeneng op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westeneng

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westeneng. Uitzonderingen in Westeneng;
 • Als uw werkgever in Westeneng bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westeneng aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westeneng gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westeneng niet geschikt voor uw werk in Westeneng of
 • u functioneert niet voldoende in Westeneng.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westeneng

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westeneng niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westeneng of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westeneng verblijft, dan mag uw werkgever in Westeneng u eveneens wel ontslaan.