Ontslag Westendorp

Uw werkgever in Westendorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westendorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westendorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westendorp. Uw werkgever in Westendorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westendorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westendorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westendorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westendorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westendorp of met bevallingsverlof bent in Westendorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westendorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westendorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westendorp
 • Als u in Westendorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westendorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Westendorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westendorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westendorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westendorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westendorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westendorp. Uitzonderingen in Westendorp;
 • Als uw werkgever in Westendorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westendorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westendorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westendorp niet geschikt voor uw werk in Westendorp of
 • u functioneert niet voldoende in Westendorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westendorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westendorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westendorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westendorp verblijft, dan mag uw werkgever in Westendorp u eveneens wel ontslaan.