Ontslag Westelbeers

Uw werkgever in Westelbeers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westelbeers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westelbeers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westelbeers. Uw werkgever in Westelbeers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westelbeers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westelbeers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westelbeers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westelbeers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westelbeers of met bevallingsverlof bent in Westelbeers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westelbeers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westelbeers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westelbeers
 • Als u in Westelbeers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westelbeers wilt opnemen;
 • Omdat u in Westelbeers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westelbeers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westelbeers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westelbeers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westelbeers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westelbeers. Uitzonderingen in Westelbeers;
 • Als uw werkgever in Westelbeers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westelbeers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westelbeers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westelbeers niet geschikt voor uw werk in Westelbeers of
 • u functioneert niet voldoende in Westelbeers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westelbeers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westelbeers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westelbeers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westelbeers verblijft, dan mag uw werkgever in Westelbeers u eveneens wel ontslaan.