Ontslag Westdorpe

Uw werkgever in Westdorpe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westdorpe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westdorpe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westdorpe. Uw werkgever in Westdorpe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westdorpe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westdorpe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westdorpe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westdorpe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westdorpe of met bevallingsverlof bent in Westdorpe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westdorpe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westdorpe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westdorpe
 • Als u in Westdorpe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westdorpe wilt opnemen;
 • Omdat u in Westdorpe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westdorpe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westdorpe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westdorpe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westdorpe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westdorpe. Uitzonderingen in Westdorpe;
 • Als uw werkgever in Westdorpe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westdorpe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westdorpe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westdorpe niet geschikt voor uw werk in Westdorpe of
 • u functioneert niet voldoende in Westdorpe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westdorpe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westdorpe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westdorpe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westdorpe verblijft, dan mag uw werkgever in Westdorpe u eveneens wel ontslaan.