Ontslag Westdorp

Uw werkgever in Westdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westdorp. Uw werkgever in Westdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westdorp of met bevallingsverlof bent in Westdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westdorp
 • Als u in Westdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Westdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westdorp. Uitzonderingen in Westdorp;
 • Als uw werkgever in Westdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westdorp niet geschikt voor uw werk in Westdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Westdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Westdorp u eveneens wel ontslaan.