Ontslag Westdijk

Uw werkgever in Westdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westdijk. Uw werkgever in Westdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westdijk of met bevallingsverlof bent in Westdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westdijk
 • Als u in Westdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Westdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westdijk. Uitzonderingen in Westdijk;
 • Als uw werkgever in Westdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westdijk niet geschikt voor uw werk in Westdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Westdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Westdijk u eveneens wel ontslaan.