Ontslag Westbroek

Uw werkgever in Westbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westbroek. Uw werkgever in Westbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westbroek of met bevallingsverlof bent in Westbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westbroek
 • Als u in Westbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Westbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westbroek. Uitzonderingen in Westbroek;
 • Als uw werkgever in Westbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westbroek niet geschikt voor uw werk in Westbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Westbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Westbroek u eveneens wel ontslaan.