Ontslag Westbeemster

Uw werkgever in Westbeemster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Westbeemster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Westbeemster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Westbeemster. Uw werkgever in Westbeemster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Westbeemster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Westbeemster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Westbeemster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Westbeemster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Westbeemster of met bevallingsverlof bent in Westbeemster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Westbeemster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Westbeemster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Westbeemster
 • Als u in Westbeemster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Westbeemster wilt opnemen;
 • Omdat u in Westbeemster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Westbeemster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Westbeemster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Westbeemster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Westbeemster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Westbeemster. Uitzonderingen in Westbeemster;
 • Als uw werkgever in Westbeemster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Westbeemster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Westbeemster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Westbeemster niet geschikt voor uw werk in Westbeemster of
 • u functioneert niet voldoende in Westbeemster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Westbeemster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Westbeemster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Westbeemster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Westbeemster verblijft, dan mag uw werkgever in Westbeemster u eveneens wel ontslaan.