Ontslag West-terschelling

Uw werkgever in West-terschelling mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in West-terschelling zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht West-terschelling

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in West-terschelling. Uw werkgever in West-terschelling mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in West-terschelling arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in West-terschelling niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in West-terschelling te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in West-terschelling u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in West-terschelling of met bevallingsverlof bent in West-terschelling.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in West-terschelling kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in West-terschelling die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in West-terschelling
 • Als u in West-terschelling lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in West-terschelling wilt opnemen;
 • Omdat u in West-terschelling lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in West-terschelling lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in West-terschelling wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in West-terschelling op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag West-terschelling

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in West-terschelling. Uitzonderingen in West-terschelling;
 • Als uw werkgever in West-terschelling bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in West-terschelling aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in West-terschelling gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in West-terschelling niet geschikt voor uw werk in West-terschelling of
 • u functioneert niet voldoende in West-terschelling.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in West-terschelling

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in West-terschelling niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in West-terschelling of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in West-terschelling verblijft, dan mag uw werkgever in West-terschelling u eveneens wel ontslaan.