Ontslag West aan zee /west oan see

Uw werkgever in West aan zee /west oan see mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in West aan zee /west oan see zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht West aan zee /west oan see

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in West aan zee /west oan see. Uw werkgever in West aan zee /west oan see mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in West aan zee /west oan see arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in West aan zee /west oan see niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in West aan zee /west oan see te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in West aan zee /west oan see u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in West aan zee /west oan see of met bevallingsverlof bent in West aan zee /west oan see.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in West aan zee /west oan see kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in West aan zee /west oan see die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in West aan zee /west oan see
 • Als u in West aan zee /west oan see lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in West aan zee /west oan see wilt opnemen;
 • Omdat u in West aan zee /west oan see lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in West aan zee /west oan see lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in West aan zee /west oan see wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in West aan zee /west oan see op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag West aan zee /west oan see

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in West aan zee /west oan see. Uitzonderingen in West aan zee /west oan see;
 • Als uw werkgever in West aan zee /west oan see bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in West aan zee /west oan see aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in West aan zee /west oan see gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in West aan zee /west oan see niet geschikt voor uw werk in West aan zee /west oan see of
 • u functioneert niet voldoende in West aan zee /west oan see.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in West aan zee /west oan see

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in West aan zee /west oan see niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in West aan zee /west oan see of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in West aan zee /west oan see verblijft, dan mag uw werkgever in West aan zee /west oan see u eveneens wel ontslaan.