Ontslag Wessinghuizen

Uw werkgever in Wessinghuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wessinghuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wessinghuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wessinghuizen. Uw werkgever in Wessinghuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wessinghuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wessinghuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wessinghuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wessinghuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wessinghuizen of met bevallingsverlof bent in Wessinghuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wessinghuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wessinghuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wessinghuizen
 • Als u in Wessinghuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wessinghuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wessinghuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wessinghuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wessinghuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wessinghuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wessinghuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wessinghuizen. Uitzonderingen in Wessinghuizen;
 • Als uw werkgever in Wessinghuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wessinghuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wessinghuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wessinghuizen niet geschikt voor uw werk in Wessinghuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Wessinghuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wessinghuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wessinghuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wessinghuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wessinghuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Wessinghuizen u eveneens wel ontslaan.