Ontslag Wessinge

Uw werkgever in Wessinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wessinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wessinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wessinge. Uw werkgever in Wessinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wessinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wessinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wessinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wessinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wessinge of met bevallingsverlof bent in Wessinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wessinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wessinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wessinge
 • Als u in Wessinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wessinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Wessinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wessinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wessinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wessinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wessinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wessinge. Uitzonderingen in Wessinge;
 • Als uw werkgever in Wessinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wessinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wessinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wessinge niet geschikt voor uw werk in Wessinge of
 • u functioneert niet voldoende in Wessinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wessinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wessinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wessinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wessinge verblijft, dan mag uw werkgever in Wessinge u eveneens wel ontslaan.