Ontslag Wessem

Uw werkgever in Wessem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wessem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wessem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wessem. Uw werkgever in Wessem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wessem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wessem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wessem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wessem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wessem of met bevallingsverlof bent in Wessem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wessem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wessem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wessem
 • Als u in Wessem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wessem wilt opnemen;
 • Omdat u in Wessem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wessem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wessem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wessem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wessem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wessem. Uitzonderingen in Wessem;
 • Als uw werkgever in Wessem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wessem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wessem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wessem niet geschikt voor uw werk in Wessem of
 • u functioneert niet voldoende in Wessem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wessem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wessem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wessem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wessem verblijft, dan mag uw werkgever in Wessem u eveneens wel ontslaan.