Ontslag Wesepe

Uw werkgever in Wesepe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wesepe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wesepe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wesepe. Uw werkgever in Wesepe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wesepe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wesepe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wesepe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wesepe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wesepe of met bevallingsverlof bent in Wesepe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wesepe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wesepe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wesepe
 • Als u in Wesepe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wesepe wilt opnemen;
 • Omdat u in Wesepe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wesepe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wesepe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wesepe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wesepe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wesepe. Uitzonderingen in Wesepe;
 • Als uw werkgever in Wesepe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wesepe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wesepe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wesepe niet geschikt voor uw werk in Wesepe of
 • u functioneert niet voldoende in Wesepe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wesepe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wesepe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wesepe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wesepe verblijft, dan mag uw werkgever in Wesepe u eveneens wel ontslaan.