Ontslag Wervershoof

Uw werkgever in Wervershoof mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wervershoof zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wervershoof

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wervershoof. Uw werkgever in Wervershoof mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wervershoof arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wervershoof niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wervershoof te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wervershoof u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wervershoof of met bevallingsverlof bent in Wervershoof.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wervershoof kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wervershoof die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wervershoof
 • Als u in Wervershoof lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wervershoof wilt opnemen;
 • Omdat u in Wervershoof lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wervershoof lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wervershoof wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wervershoof op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wervershoof

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wervershoof. Uitzonderingen in Wervershoof;
 • Als uw werkgever in Wervershoof bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wervershoof aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wervershoof gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wervershoof niet geschikt voor uw werk in Wervershoof of
 • u functioneert niet voldoende in Wervershoof.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wervershoof

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wervershoof niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wervershoof of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wervershoof verblijft, dan mag uw werkgever in Wervershoof u eveneens wel ontslaan.