Ontslag Werven

Uw werkgever in Werven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Werven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Werven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Werven. Uw werkgever in Werven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Werven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Werven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Werven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Werven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Werven of met bevallingsverlof bent in Werven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Werven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Werven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Werven
 • Als u in Werven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Werven wilt opnemen;
 • Omdat u in Werven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Werven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Werven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Werven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Werven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Werven. Uitzonderingen in Werven;
 • Als uw werkgever in Werven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Werven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Werven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Werven niet geschikt voor uw werk in Werven of
 • u functioneert niet voldoende in Werven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Werven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Werven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Werven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Werven verblijft, dan mag uw werkgever in Werven u eveneens wel ontslaan.