Ontslag Werveld

Uw werkgever in Werveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Werveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Werveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Werveld. Uw werkgever in Werveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Werveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Werveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Werveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Werveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Werveld of met bevallingsverlof bent in Werveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Werveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Werveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Werveld
 • Als u in Werveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Werveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Werveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Werveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Werveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Werveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Werveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Werveld. Uitzonderingen in Werveld;
 • Als uw werkgever in Werveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Werveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Werveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Werveld niet geschikt voor uw werk in Werveld of
 • u functioneert niet voldoende in Werveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Werveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Werveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Werveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Werveld verblijft, dan mag uw werkgever in Werveld u eveneens wel ontslaan.