Ontslag Wernhoutsburg

Uw werkgever in Wernhoutsburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wernhoutsburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wernhoutsburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wernhoutsburg. Uw werkgever in Wernhoutsburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wernhoutsburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wernhoutsburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wernhoutsburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wernhoutsburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wernhoutsburg of met bevallingsverlof bent in Wernhoutsburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wernhoutsburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wernhoutsburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wernhoutsburg
 • Als u in Wernhoutsburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wernhoutsburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Wernhoutsburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wernhoutsburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wernhoutsburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wernhoutsburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wernhoutsburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wernhoutsburg. Uitzonderingen in Wernhoutsburg;
 • Als uw werkgever in Wernhoutsburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wernhoutsburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wernhoutsburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wernhoutsburg niet geschikt voor uw werk in Wernhoutsburg of
 • u functioneert niet voldoende in Wernhoutsburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wernhoutsburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wernhoutsburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wernhoutsburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wernhoutsburg verblijft, dan mag uw werkgever in Wernhoutsburg u eveneens wel ontslaan.