Ontslag Wernhout

Uw werkgever in Wernhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wernhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wernhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wernhout. Uw werkgever in Wernhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wernhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wernhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wernhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wernhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wernhout of met bevallingsverlof bent in Wernhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wernhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wernhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wernhout
 • Als u in Wernhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wernhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Wernhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wernhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wernhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wernhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wernhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wernhout. Uitzonderingen in Wernhout;
 • Als uw werkgever in Wernhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wernhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wernhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wernhout niet geschikt voor uw werk in Wernhout of
 • u functioneert niet voldoende in Wernhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wernhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wernhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wernhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wernhout verblijft, dan mag uw werkgever in Wernhout u eveneens wel ontslaan.