Ontslag Werkhoven

Uw werkgever in Werkhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Werkhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Werkhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Werkhoven. Uw werkgever in Werkhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Werkhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Werkhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Werkhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Werkhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Werkhoven of met bevallingsverlof bent in Werkhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Werkhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Werkhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Werkhoven
 • Als u in Werkhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Werkhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Werkhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Werkhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Werkhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Werkhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Werkhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Werkhoven. Uitzonderingen in Werkhoven;
 • Als uw werkgever in Werkhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Werkhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Werkhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Werkhoven niet geschikt voor uw werk in Werkhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Werkhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Werkhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Werkhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Werkhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Werkhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Werkhoven u eveneens wel ontslaan.