Ontslag Werkendam

Uw werkgever in Werkendam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Werkendam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Werkendam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Werkendam. Uw werkgever in Werkendam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Werkendam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Werkendam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Werkendam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Werkendam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Werkendam of met bevallingsverlof bent in Werkendam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Werkendam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Werkendam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Werkendam
 • Als u in Werkendam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Werkendam wilt opnemen;
 • Omdat u in Werkendam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Werkendam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Werkendam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Werkendam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Werkendam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Werkendam. Uitzonderingen in Werkendam;
 • Als uw werkgever in Werkendam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Werkendam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Werkendam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Werkendam niet geschikt voor uw werk in Werkendam of
 • u functioneert niet voldoende in Werkendam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Werkendam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Werkendam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Werkendam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Werkendam verblijft, dan mag uw werkgever in Werkendam u eveneens wel ontslaan.